Deelname

Inschrijving is gesloten, graag tot volgend jaar!
Bestaande deelnemers krijgen automatisch bericht.
Nieuwe deelnemers raden wij aan onze website, FaceBook en de regionale pers in de gaten te houden.

Deelnamereglement Kunstroute Doorn-Maarn voor 2018

Aanmelden:
De uiterste inschrijfdatum via het aanmeldingsformulier is 31 januari 2018.
Het volledig ingevulde formulier graag mailen aan: secretariskunstroutedoornmaarn@gmail.com.


Kosten voor deelname:

Kunstenaar: €50,- (inclusief plaatsing van afbeelding kunstwerk en website)
Gast van kunstenaar: €30,- voor alleen deelname of €50,- (Zie hierboven)
Kunstenaars die voor het eerst meedoen is afname van kunstroute-vlag à €30,- verplicht.
Graag dit ook vermelden op het aanmeldformulier.
Als je besluit om niet meer mee te doen, ontvang je het bedrag voor de vlag retour, na inlevering van de vlag.


Betaling:
Uiterste datum waarop je betaling binnen moet zijn is 31 januari 2018 op rekeningnummer NL40ABNA 0568673301


t.n.v. Stichting Kunstroute Doorn-Maarn en onder vermelding van je voor- en achternaam en plaats van deelname.


Ballotage nieuwe deelnemers:

Wij zullen een kennismakingsafspraak maken met de Kunstenaars die zich voor het eerst aangemeld hebben en willen dan ook graag wat werk zien van onze nieuwe gast.


Openingstijden kunstroute:

De verplichte openingstijden van de expositie-ruimte op de kunstroutedagen zijn van 12.00 uur tot 17.00 uur . Deelname aan de Kunstroute betekent dat je je expositie-ruimte openhoudt tot 17.00 uur. Bezoekers mogen niet voor een dichte deur komen te staan.


Foto’s voor drukwerk en website:
Een foto van een van je kunstwerken moet voor 1 maart 2018 gestuurd te zijn naar acbenthem@solcon.nl .
Latere verzendingen kunnen niet meer worden verwerkt in het drukwerk.


Specificaties voor de foto:

Formaat, 10 x 15 cm, dat is ongeveer 1200 x 1500 pixels of ca. 5Mb en 300 dpi.
Foto’s worden vierkant afgedrukt, houd daar rekening mee.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van je foto.


Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met onze
secretaris.

 

Informatie over de ballotage vindt u hier.